Zračna zavjesa za industrijska vrata

Prednosti

 • ušteda energije zahvaljujući patentiranoj Tandem tehnologiji
 • miješajući efekt između primarnog i toplog mlaza zraka
 • samostalno optimiziranje pomoćnog mlaza zraka pri promjeni brzine ventilatora
Konfigurator
 • kratki rokovi isporuke kod standardnih ProtecTor zračnih zavjesa
 • zaštita od hladnog zraka kod otvorenih vrata hale
 • ušteda energije do 38 % u usporedbi sa uobičajenim sustavima
 • brza amortitzacija sa Kampmann zaštitom vrata
 • bolja iskoristivost područja hale u blizini vrata
 • službena prava vlasništva:  Europa­Patent  EP 1462730 A1
 • miješajući efekt za povećanje prodora zračnog plašta:­ Prednji plašt povlači toplinski plašt,­ bolja zaštita i više ugradbene visine nasprema uobičajenim sustavima
 • prednji plašt funkcionira kao podrška: samostalno se optimizira kod promjene stupnjeva ventilatora, prilagođava se toplinskom plaštu
 • kod povećanog prodora sa dva paralelno vođena, različito tempirana zračna plašta
 • učinkoviti izmjenjivač topline od bakrenih okruglih cijevi sa profiliranim aluminijum specijalnim lamelama
 • uporaba u industrijskim zgradama, skladištima, logističkim zgradama, za zaštitu nekontroliranih gubitaka energije zbog otvorenih vrata hala
 • jedinstveni uređaj, sa oblogom, u horizontalnoj ili samostojećoj izvedbi
 • ugradbene dužine odnosno visine 3,0, 4,0 i 5,0 m
 • pogodno za visine ispuha od: 3,5 i 4,5 m (horizontalna izvedba),­ odnosno za vrata visina od 3,25, 4,25 i 5,25 m (samostojeća izvedba)
 • vođenje zraka sa prednjim i toplinskim plaštom sa jednim ventilatorom prijavljeno za patent
 • upravljanje sa KaControl ili elektromehaničko upravljanje preko termostata sa stupnjevima u kombinaciji sa kontaktnim šalterom vrata
 • integracija u KaControl­ mrežu ili sustave automatike zgrade kao  BACnet, Modbus ili LON
 • specijalne izvedbe na upit

Uštede energije su ostvarene zahvaljujući nezagrijanom primarnom mlazu zraka sa njegovim nižim toplinskim strujama. Primarni mlaz zraka štiti topliji zrak i zajedno osiguravaju sa hladni zrak ne prodre iz vana, te da topli zrak ne izađe van.

 

Dubina dosega mlaza zraka i efekt zaštite su povećani skraćivanjem mlaza primarnog zraka i malza toplog zraka bez potrebe za dodatnom energijom. To također znači da jedinice mogu biti instalirane čak i na veće visine.

 

ProtecTor zračne zavjese imaju samo jedan elekrični i jedan spoj na vodu. Navedeno uz razumno smještene točke za učvrščivanje štedi vrijeme potrebno za instalaciju.

 

Preuzmite dokumente:

  Protector   (5.24 MB)
  Kampmann spezial protector   (3.25 MB)