KaClima

Centralna opskrba decentraliziranih i centraliziranih uređaja sa energijom za grijanje i hlađenje na bazi vode, pogodna za okoliš, R32.
VIŠE