Ušteda vremena kod planiranja i instalacije

Prednosti

 • ušteda vremena na gradilištu
 • jednostavno rukovanje i visoka kvaliteta
 • brz završetak projekata
 • individualna prilagod stanju na gradilištu
 • brzo odvijanje projekata
 • izjednačavanje tolerancije gradnje za vrijeme montaže na licu mjesta
 • jednostavno rukovanje i visoka kvaliteta
 • sigurno planiranje sa našim standardnim kanalima u kombinaciji sa novim Katherm-modulima
 • pomoću Katherm-modularnog-sustava individualna, po mjeri izrađena rješenja i bez prethodne izmjere
 • Spojni-moduI
  • u dužinama  200/300/400/500/600  mm isporučivo
  • moguće kratiti do 100mm na licu mjesta te prilagoditi situaciji
 • Pregrada
  • u kombinaciji sa spojnim-modulom upotrebljivo
  • dostupne različite izvedbe za debline zida
  • varijabilno pozicioniranje pregradnog dijela
 • Krajnji-moduI
  • isporučiv u dužinama 270 mm
  • podešavanje dužine na licu mjesta s kliznim glavama
  • moguće kratit do  45  mm
 • Kutni-moduI
  • Spojni-modul  sa  90 kutem
  • nije moguće kratiti
 • Stup-moduI,  kockasti
  • isporučivo u dužinama  300/400/500/600  mm
  • spojni-modul sa udubljenjem
  • završni element sa profilom okvira se isporučuje pripasan nakon mjerenja
  • moguće kratiti na licu mjesta do 100 mm za prilagodbu situaciji
  • moguće koristit za sve fasadne profile
 • Stup-moduI, okrugli
  • isporučivo u dužinama  300/400/500/600  mm
  • spojni-modul sa udubljenjem
  • završni element sa okruglim profilom okvira se isporučuje pripasan nakon mjerenja
  • moguće kratiti na licu mjesta za do 100mm
 • Katherm NK i Katherm QK mogu se spajati sa Katherm modularnim sustavom
 • individualna prilagodba na licu mjesta bez prethodnih izmjera
 • isporuka modula sa drvenom zaštitnom  oblogom
 • plitka konstrukcija visine 40 mm, za na primjer premošćivanje fasadnih sidra trittstabile  
 • podesivo po visini
 • nije moguće direktno spajanje modula na modul
 • isporuka rešetki i završnih elemanta stup-modula naknadno, nakon izmjere
 • set za prilagodbu okvira isporučuje se odvojeno

Preuzmite dokumente:

  Kampmann spezial Katherm modularni sustavi (eng)   (1.46 MB)