Svestrana stropna jedinica za klimatizaciju komercijalnih objekata i hotela

Prednosti

 • svestran, podstropna ili stropna varijanta
 • za postavljanje na zid ili centralno u prostoriji
 • bez potrebe za revizijskim otvorima kod podstropne ugradnje
Konfigurator
 • optimizirana izvedba za suho ili mokro hlađenje
 • ispuh optimiran da nema dojam puhanja
 • opcionalno primarni priključak za opskrbu prostorije svježim zrakom
 • energetski štedljivi bezstupanjski EC-ventilatori
 • 2-­cijevni sustav za grijanje i hlađenje
 • bez vidljivih spojeva ili okova
 • svi vidljivi dijelovi obojani, razne boje na upit moguće

Tehnički detalji:

KaDeck
 • u podstropnoj izvedbi ili na stropu u uredskim ili upravnim zgradama kao i u hotelima na zidu (npr. na fasadi) ili usred prostorije
 • za novogradnje ili adaptacije
 • higijenski komfor 6022 (suho hlađenje)
 • opcionalno sa fleksibilnim vodenim priključcima
 • sa KaControl upravljanjem
 • sa opcionalnim nadzorom smrzavanja

Preuzmite dokumente:

  KaDeck - tehnički katalog (eng)   (7.03 MB)
  Kampmann spezial KaDeck (eng)   (1.9 MB)