Ovo nam je jedan od dražih referentnih objekata. Opremljen je sa preko 130 Venkon uređaja (S1 i S3) - stropni, zidni, sa i bez obloge.

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Referentni Slava Raškaj 1
Referentni Slava Raškaj 2
Referentni Slava Raškaj 3
Referentni Slava Raškaj 4
Referentni Slava Raškaj 5
Referentni Slava Raškaj 6
Referentni Slava Raškaj 7
Referentni Slava Raškaj 8
Referentni Slava Raškaj 9
Referentni Slava Raškaj 10
Referentni Slava Raškaj 11
Referentni Slava Raškaj 12
Referentni Slava Raškaj 13
Referentni Slava Raškaj 14
Referentni Slava Raškaj 15
Referentni Slava Raškaj 16
Referentni Slava Raškaj 17
Referentni Slava Raškaj 18
Referentni Slava Raškaj 19
Referentni Slava Raškaj 20
Referentni Slava Raškaj 21
Referentni Slava Raškaj 22
  Referentni objekti - Sve