GDPR - Kako smo se prilagodili Objavljeno: 07. 06. 2018 - 10:53

I ptice na grani su već svjesne i upoznate s novom EU regulacijom, General Data Protection Regulation (GDPR) koji je stupio na snagu 25. svibnja. 

Kako bi bili u skladu s novom regulacijom, napravili smo sve potrebne izmjene vezane za GDPR na našoj web stranici.

Također, promijenili smo i način prijave na newsletter.  Sada moramo tražiti Vaš pristanak kako bi potvrdili za što ćemo točno koristiti podatke koje nam stavljate na raspolaganje. 

Odlučili ste se prijaviti na naš newsletter kako bi primali novosti i obavijesti koje sadržavaju informacije vezane za Kampmann proizvode za grijanje, hlađenje i ventilaciju ili želite provjeriti navedene izmjene?  Kliknite ovdje.  

Konkretno. 

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađivat će trgovačko društvo TDC d.o.o. Zagreb, Vinkovićeva 17 (ured: Škrlčeva 39). Imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka kako biste u svakom trenu mogli prigovoriti korištenju Vaših podataka i zatražiti brisanje podataka iz naše baze. Službenika možete kontaktirati putem emaila, davorin.bauer@tdc.hr.

Zašto obrađujemo Vaše podatke - svrha obrade?

Podatke koje nam dajete koristimo u cilju poboljšanja naše ponude te  marketinških i promidžbenih aktivnosti.

Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno te ih koristimo da Vas obavještavamo o našim aktivnostima, o ponudi i novostima, kao i za komunikaciju u slučaju da imate pitanja ili primjedbe vezane za naše proizvode ili poslovnu djelatnost.

Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste nam ostavili i dali odobrenje da ih koristimo u navedene svrhe. 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo dok želite primati naše obavijesti i novosti. Također, na vaš zahtijev ćemo obrisati Vaše osobne podatke, tj. kada zaprimimo Vaš prigovor ili obavijest o povlačenju privole za obradu.

Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je iznimno važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci koriste i obrađuju na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak.  

Pristup Vašim podacima imaju samo ovlašteni radnici s ograničenim pravima obrade. 

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju? 

Vaše osobne podatke možemo otkriti nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave i izvršiteljima s kojima smo sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podatak, obveze njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vi imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, kao i pravo na kopiju Vaših podataka kojima raspolažemo. Vaša prava su i pravo na ispravak podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga te pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Gdje možete pronaći podrobnije informacije? 

Podrobnije informacije možete pronaći u Zakonu na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. 


- Informacije o prikupljanju podataka u skladu s člankom 13. GDPR -

Tvrtka TDC d.o.o. , Vinkovićeva 17, 10000 Zagreb, zastupana od gospođe Marine Poljak, prikuplja podatke u svrhu izvršenja ugovora, kako bi ispunili svoje ugovorne i pre-ugovorne obveze te za direktni marketing.
Prikupljanje i obrada podataka potrebni su za izvršenje ugovora i temelje se na članku 6. stavka 1. točki (b) GDPR-a. Prijenos podataka trećim stranama se ne događa ukoliko nije potreban za izvršavanje ugovornih obveza. Podaci se brišu kada više nisu potrebni u svrhu njihove obrade odnosno kada njihovo čuvanje više zakonski nije obvezno.
Imate pravo prigovoriti korištenju vaših podataka u svrhu izravne pošte u bilo kojem trenutku. Također imate pravo tražiti brisanje podatke iz baze pohranjenih podataka kod nas o vama. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na davorin.bauer@tdc.hr ili Službenik za zaštitu podataka kod TDC d.o.o., Škrlčeva 39, 10000 Zagreb.
Također imate pravo žalbe nadzornom tijelu.

  Novosti - Sve